Khách sạn Duyên Hải

86 Trần Phú Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa

  • Đặt phòng: +84. 058. 3252 333
  • Fax:

Đặt phòng trực tuyến xác nhận ngay

* Giá tốt nhất. Chúng tôi cam đoan.
( Dịch vụ đặt phòng Khách sạn Duyên Hải trực tuyến thanh toán xác nhận ngay được cung cấp bởi Lukhach Co., Ltd)

» Khách sạn - Resorts (4914)
»» Khách sạn 1 sao (676)