Khách sạn Gió Biển

Khu Nam Thọ- Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh

  • Đặt phòng: 033-3885802
  • Fax:

Đặt phòng trực tuyến xác nhận ngay

* Giá tốt nhất. Chúng tôi cam đoan.
( Dịch vụ đặt phòng Khách sạn Gió Biển trực tuyến thanh toán xác nhận ngay được cung cấp bởi Lukhach Co., Ltd)

» Khách sạn - Resorts (4914)
»» Khách sạn 1 sao (676)