Hỗ trợ dịch vụ du lịch - HGH TRAVEL 054.3932.789 / 0914.019.177

Khách sạn Kỳ Đồng

10 Bis Kỳ Đồng Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 84 - 08 - 9.318.388
  • Fax: 84 - 08 - 9.317.387

Đặt phòng trực tuyến xác nhận ngay

Đang được xây dựng!
* Giá tốt nhất. Chúng tôi cam đoan.
( Dịch vụ đặt phòng Khách sạn Kỳ Đồng trực tuyến thanh toán xác nhận ngay được cung cấp bởi Lukhach Co., Ltd)

» Khách sạn - Resorts (4913)
»» Khách sạn 2 sao (653)