Khách sạn Phượng Hoàng

7 Lê Thánh Tôn Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa

  • Đặt phòng: (058) 352 54247
  • Fax:

Đặt phòng trực tuyến xác nhận ngay

* Giá tốt nhất. Chúng tôi cam đoan.
( Dịch vụ đặt phòng Khách sạn Phượng Hoàng trực tuyến thanh toán xác nhận ngay được cung cấp bởi Lukhach Co., Ltd)

» Khách sạn - Resorts (4914)
»» Khách sạn 1 sao (676)